IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Wyniki konkursu

CELE KONKURSU:

- poszerzenie ekologicznej wiedzy uczestników konkursu,

- nauka pożytecznego działania na rzecz ochrony środowiska,

-  kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów i ich rodzin,  promujących ideę segregacji i recyklingu odpadów

- promowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz ponowne przetwarzanie odpadów na  praktyczne przedmioty domowego użytku,

- wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu,

-odczuwanie osobistej motywacji do ochrony przyrody,

- rozbudzanie wyobraźni i kreatywności,

- umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych,

- rozwijanie zainteresowań artystycznych.

UCZESTNICY:

- uczniowie w wieku 6 – 13 lat z powiatu przeworskiego oraz ich rodziny.

PRZEDMIOT KONKURSU:

 

Zadaniem konkursu jest wykonanie „Eko - Choinki” ( „Im bardziej „eko”, tym lepiej”)   oraz dostarczeniu jej z kartą zgłoszenia w konkursie i oświadczeniem na adres Szkoły Podstawowej   w Świętoniowej.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

- uczestnicy zgłaszają do konkursu zrobione przez siebie Eko-choinki – drzewka ekologiczne
z informacją: Konkurs Eko-choinka, imię i nazwisko wykonawcy, klasa, szkoła, nr telefonu do szkoły;

- do pracy należy dołączyć także wypełnioną kartę zgłoszenia i oświadczenie przedstawiciela ustawowego ucznia;

- do konkursu można zgłaszać prace wykonane rodzinnie;

- prace wykonane z materiałów ekologicznych lub poddawanych recyclingowi. Dopuszczone materiały obejmują m.in.: drewno, szyszki, zboża, kasztany, pióra, gałązki, makaron, liście, suszone owoce, tektura, butelki PET, sznurki, korki itp.;

- organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac niewykonanych zgodnie z powyższymi wymogami;

- prosimy o wstępną selekcję prac, każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzy prace wyłonione
w drodze wewnątrzszkolnego konkursu (w szczególnych przypadkach prosimy kontaktować się z organizatorami  pod nr 166466735);

- prace przestrzenne o wymiarach nie przekraczających wysokość do 50cm,
szerokość: do 40cm, głębokość: do  40 cm; ( tolerancja 5 cm)

- EKOCHOINKA powinna samodzielnie stać i mieć formę zwartą, a jej elementy powinny być solidnie ze sobą połączone, aby możliwe było jej przechowywanie i wystawienie przez okres minimum 2 tygodnie, bez pogorszenia jej walorów estetycznych;

- prace zostaną ocenione do dnia 23 listopada 2018 roku a do dnia 30 listopada uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach oraz terminie wręczenia nagród.

 

TERMIN:

- konkurs trwa od 15.10.17 r. do 12.11.18 r.

- termin dostarczenia prac do 12.11.18 r.

WYNIKI KONKURSU

-protokół do pobrania w zakładce